מרכז מורשת הרמב"ם בטבריה

מרכז להעמקת הזהות היהדות ברוח הרמב"ם 

החל את פעילותו בעיר טבריה לפני כ-4 שנים 

בפעילויות והדרכות הן בבתי הספר והן במרכז למורשת הרמב“ם 

בנושאים כלליים מעולם היהדות ברוחו של הרמב"ם. 


המרכז מתמקד בהפעלה חווייתית, ערכית וייחודית 

ע"י צוות מדריכות בשירות לאומי העוברות הכשרות 

ייחודיות על ידי משרד החינוך וכן צוות מדריכים בשכר.


מדרשת בש“ל: 


המדרשה פועלת במרכז למורשת הרמב“ם ומציעה 

לכלל בנות השירות הפועלות בעיר טבריה פסק זמן
מרענן מהעשייה התובענית, באמצעות יום לימוד וחברה אשר מתקיים מדי שבוע במרכז מורשת הרמב"ם. לצורך ההשתתפות במדרשה, משוחררות בנות השירות
מהפעילויות שהן עושות בעיר.קהל יעד:

כיתות א' – ט' והציבור הרחב

גרעין בנות שרות לאומי:

הגרעין עוסק בשלושה מישורים במישור האישי – 

פרויקט אישי של כל בת (בתחומים: חינוך, רווחה, קהילה, תורניים) 

במישור השכונתי – פרויקטים “גרעיניים” שמטרתם חיזוק 

הקשר עם האוכלוסייה (ר”ח, חגים, קישוט אוטובוסים ועוד…) 


במישור העירוני – פרויקטים של כלל בנות השירות הכוללות הענות לצרכי הקהילה