זהות

ארגון "זהות" הוא גוף הגג של 40 עמותות הפועלות בפיקוח האגף לתרבות יהודית במשרד ההשכלה.  ארגון "זהות" מייצג 63 סניפים בכל רחבי הארץ, ביותר מ- 700 כיתות לימוד בבתי הספר, יסודיים ועל-יסודיים. פעילות חווייתית ענפה וערכית בקהילה בנושא הזהות היהודית ישראלית של כולנו.