זהות » מרכזי זהות
מפת מרכזי זהות

"זהות" מייצג 40 עמותות הפועלות בפיקוח האגף לתרבות תורנית ומטה שנהר במשרד החינוך. איגוד "זהות" מפעיל 56 סניפים ב-135 רשויות ברחבי הארץ, ממעלות וקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום. עיקר הפעילות מתקיימת ביותר מ-700 בתי הספר, יסודיים ועל-יסודיים ברחבי הארץ. בשל מיקומם של רוב המרכזים בעיירות הפיתוח וביישובי הפריפריה – אחר הצהריים מתקיימת פעילות חווייתית ענפה ומגוונות בקהילה: במועדוניות, במרכזי קליטה, עם בעלי מוגבלויות, קשישים ועוד.

מטרות "זהות": חיזוק המכנה המשותף בעם ויצירת גשר וקשר בין חלקיו השונים; יציקת תוכן ומשמעות אל תוך המושג 'זהות יהודית-ציונית'; העמקת הידע של התלמידים במורשת ישראל ובתרבות היהודית העשירה – ערכיה, סמליה ומנהגיה – תוך בחינת הרלוונטיות שלה לחיי היום-יום של התלמידים.

מרכזי זהות