בשבילנו לב השרון

התכנית החינוכית של המרכז פונה לתלמידי בתי הספר 

ומציעה העשרה והעמקה בנושאי יהדות, ציונות, ערכים וחברה.

השיעורים מועברים בכיתות בתי הספר בדרך חווייתית 

בליווי אמצעי המחשה, הצגות ומשחקים. 

נושאי הפעילות כוללים פעילות בבית הספר בשעות הלימודים, 

וכן מסיבות ואירועי שיא בית ספריים.